top of page

Novo equipamento · Xunta de Galicia PR949A


O Club Deportivo Náutico de Miño, no ano 2022, fixo un investimento valorado en 19.341,46€. Deste investimento foi imputado a subvención para equipamento deportivo da Xunta de Galicia (PR949A) a cantidade de 12.614,10€, repartidos como se detalla a continuación:

- Cronómetro interval TM 2000.

- 2 SS1: SS1 ACKUA 525 y SS1 ACKUA 575.

- 3 K1 Sipre Tevatron LX.

· 2 Ergómetros kayak Pro Compact

Comments


Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page