Escolas náuticas municipais

LUGAR: Instalacións do Club Náutico no Porto de Miño

QUENDAS:

Windsurf, Piragüismo e Vela:

1ª quenda: Do 03 ao 14 de xullo 2ª quenda: Do 17 ao 28 de xullo 3ª quenda: Do 31 de xullo ao 11 de agosto 4ª quenda: Do 14 ao 25 agosto

REQUISITOS DE ACCESO:

Idade mínima de 8 anos para Piragüismo Idade mínima de 12 anos para Windsurf y Vela Saber nadar

Autorización familiar (no caso de ser menor de idade)

PRAZAS POR QUENDA E HORARIOS (dous turnos):

Windsurf: Mínimo de 5 e máximo 10 – De 16.30 a 18.00 h. / 18.00 a 19:30 Piragüismo: Mínimo de 10 e máximo 20 – De 16.30 a 18.00 h. / 18.00 a 19:30 Vela: Mínimo de 2 e máximo de 4 – De 16.30 a 18.00 h. / 18.00 a 19:30

Despois de alcanzar o número mínimo de participantes poderánse modificar a configuración dos grupos por motivos organizativos

MATRÍCULA (ata dous días antes do comezo da quenda)

Windsurf: 90,00 € Piragüismo: 70,00 € Vela: 100,00 €

NOTA: A Dirección do Club Náutico determinará, de se-lo caso, o día para recuperar as clases canceladas

INSCRICIÓNS: nos Servizos Sociais do Concello de Miño.


Featured Posts
Próximamente habrá aquí nuevas entradas
Sigue en contacto...
Recent Posts
Search By Tags
No hay tags aún.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic